Lab Director

 • Professor Imin Kao
 • Current Visiting Scholars

 • Professor Cao Chunping
 • Current PhD Students

 • Carlos Helguero
 • Paul Arauz
 • Jun Nishiyama
 • Craig Capria
 • Current Master Students

 • Liming Li
 • Current Undergraduate Students

  Previous Visiting Scholars

 • Amin Fakhari
 • Professor Fang He
 • Professor Kao-Shing Hwang
 • Previous Staff who are in academic now

 • Dr. Fuqian Yang
 • Dr. Chunhui Chung
 • Dr. Shih-Feng Chen
 • Dr. Roosevelt Moreno
 • Previous Graduate Students

 • Dr. Kunbo Zhang
 • Dr. Roosevelt Moreno
 • Dr. Chia-Hung Dylan Tsai
 • Dr. Chunhui Chung
 • Xiaohai Zhu
 • Dr. Liqun Zhu
 • Dr. Yanmei Li
 • Dr. XiaoLin Li
 • Dr. Sumeet Bhagavat
 • Abhiram Govindaraju
 • Yi-Jiun Lin
 • Rui Qiao
 • Dr. Milind Bhagavat
 • Dr. Shih-Feng Chen
 • Dr. Songbin Wei
 • Dr. Nicholas Xydas
 • Steve Mercurio
 • Chi Ngo
 • Geng Wang
 • Marc Yueh
 • George Wei
 • Previous Undergraduate Students

 • Sangwoo
 • Mika Lai
 • Kerry Liu
 • Cathy Wei Yu
 • Yong Min Shi
 • Peter Staritz
 • **:**